O projekte

„Dáš to!“ je edukatívno – informačný projekt orientovaný na detských pacientov, aj ich rodičov. Cieľom je pripraviť dieťa / rodiča na lepšie zvládnutie náročných lekárskych zákrokov v celkovej anestézii, a to pomocou dobre zvolených informačných materiálov. V úvodnej fáze projektu plánujeme vytvoriť omaľovánky a komiks. Materiály musia byť tvorené s ohľadom na vek pacienta. Chceli by sme obsiahnuť vekovú kategóriu 3-7 rokov. Práve v tejto vekovej kategórii sa robí väčšina zákrokov s použitím celkovej anestézie. Eliminuje sa tým strach detí, ale zároveň sú vyšetrenia a zákroky jednoduchšie zvládnuteľné (napr. CT, MR vyšetrenia trvajú 20-30 min, počas ktorých musí pacient ležať bez pohybu; to deti v tomto veku v bdelom stave nedokážu). Veríme, že pomocou dobre zvolených informačných materiálov dokážeme odbúrať zbytočný stres, napätie, strach, … a to tak u detí, ako aj u ich rodičov. Pripravený rodič poskytne náležitú súčinnosť lekárom aj ostatným zdravotníkom a nasledujúca „spolupráca“ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je oveľa jednoduchšia. Informácie o anestézii sú v súčasnosti podávané na príjmovej anestéziologickej ambulancii, a to je neskoro. Vytvorené materiály „otestujeme“ v podmienkach Detskej nemocnice v Banskej Bystrici a ich finálnu podobu chceme poskytnúť všetkým detským nemocniciam a detským oddeleniam na Slovensku aj v Čechách. Ide o naše deti a to bez rozdielu. Tu sa to však nekončí. Projekt ako taký má nekonečné množstvo variácií a možností. Nasledovať môže aplikácia, virtuálna nemocnica, kvíz, hudobný klip, animovaný film / seriál atď. Materiály môžu byť cielene vytvárané na jednotlivé zákroky – predoperačné vyšetrenie, odbery krvi, výtery, sono, MR, CT, atď. Jednotlivé materiály môžu byť variované v hmotnej aj elektronickej podobe, zdieľané prostredníctvom internetu a sociálnych sietí, ako aj distribuované v tlačenej podobe do nemocníc, ale aj do škôlok, škôl, … Možností je naozaj veľa a práce na niekoľko rokov až desaťročí. Treba však začať s nohami na zemi.

Poďte do toho s nami. Vaše 2% sú vstupenkou a zároveň palivom. Pomoc predsa nemusí stáť veľa.

DÁME TO!

Otázky a video odpovede

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou a Priatelia detskej nemocnice začali pracovať na projekte “DÁŠ TO”.

Mohli by ste nám povedať viac o tomto projekte?

Autor projektu “Dáš to” MUDr. Peter Kenderessy – anesteziológ.

Čo Vás inšpirovalo pri tvorbe základných myšlienok projektu „Dáš to”?

Pre koho je určený projekt „Dáš to“ a čo obsahuje?

Vystresovaný rodič, vystresované dieťa…

Ako pomôže projekt „Dáš to“ zmierniť strach zo zákroku?

Je rozhodnuté! Dieťa čaká operácie v celkovej anestézii. Z projektu „Dáš to“ dostane rodič spolu s dieťaťom vytlačené materiály (pracovný zošit, omaľovánky), ktoré ich prevedú celým procesom, ktorý dieťa čaká v nemocnici.

Kde sa zoznámi s týmito materiálmi?

Doma? V nemocnici?

Projekt „Dáš to“ je dlhodobo udržateľný iba s finančnou pomocou. Udržateľnosť zabezpečujú hlavne prostriedky z 2%  daní.

Mohli by ste nám povedať ako tieto prostriedky využívate?

Čo to znamená vypracovať a zastrešiť projekt „Dáš to“?

Kto všetko sa na danom projekte podieľa?

Projekt „Dáš to“ je pilotný projekt na Slovensku. Je to niečo naozaj nové. Vo svete tieto projekty fungujú veľmi dobre ( Švédsko, Izrael … ).

Plánujete tento projekt udržať len v Detskej nemocnici v Banskej Bystrici alebo ho chcete ako systém posunúť aj iným nemocniciam?

Projekt „Dáš to“ zastrešuje občianske združenie Priatelia Detskej nemocnice v Banskej Bystrici.

Kde môžu ľudia podporiť tento projekt a kde môžu nájsť bližšie informácie?

Ako vidí lekár budúcnosť projektu „Dáš to“?

Menu