KTO SME

Vitajte v Klube priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici! Teší nás, že ste sa rozhodli pre návštevu našich stránok. Veríme, že tu nájdete informácie, ktoré vás zaujmú a ktoré ste hľadali. Ak by náhodou nie, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Aktivity, ktoré vyvíjame a činnosť, ktorou sa zaoberáme sú zamerané na Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica. Snažíme sa „zabojovať na viacerých frontoch“. Naša pomoc je smerovaná predovšetkým na detských pacientov – lebo nemocnica je tu práve nich, na samotnú nemocnicu a jej vybavenie – aby mohla aj naďalej poskytovať špičkové služby a výkony, a v neposlednom rade na zamestnancov – lebo bez nich by to nešlo. Riadime sa heslom, že všetko sa dá, a že kde je vôľa, tam je cesta. Vieme, že v nemocnici sú veci, ktoré je potrebné zmeniť, že všeličo by sa dalo urobiť ešte lepšie … A veríme, že sa to dá.

Vďaka ľuďom s rovnakým zmýšľaním, vďaka prispievateľom, anonymným darcom, partnerom, ľuďom i firmám, ktorí nám darovali 2% zo svojich daní, …. vďaka VÁM môžeme pokračovať v tom, v čo veríme. Môžeme pomôcť DFNsP BB a jej pacientom bez ohľadu na diagnózu, či zdravotný problém. Môžeme prispieť k tomu, aby zmenu pocítili všetky deti, ktoré do nemocnice prídu, aj ich rodičia.

O ČO SA SNAŽÍME

Nech deti zabudnú, že sú v nemocnici

Občianske združenie Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici vzniklo ako nezisková organizácia v decembri v roku 2005 s cieľom aktívne podporovať rozvoj Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.

Činnosť združenia je zameraná na aktivity, ktoré nie sú zabezpečené a finančne kryté prostredníctvom štátnych inštitúcií. Snažíme sa finančne pomáhať pri spolufinancovaní stavebných úprav DFNsP BB, nákupe zdravotníckych pomôcok, prístrojov a tiež prevádzkových zariadení. Podieľame sa na ochrane zdravia pacientov zakúpením nevyhnutných špecializovaných prístrojov, na ďalšom vzdelávaní zamestnancov nemocnice a zlepšení prostredia, v ktorom sú umiestnené choré deti.

Finančne sme pomáhali pri vynovení priestorov čakární, špecializovaných ambulancií a pracovísk, kde bolo ročne vyšetrených v priemere viac ako 144 200 detí a na hospitalizáciu prijatých takmer 2 400 detských pacientov.

Chceme, aby sa tu deti a ich rodičia cítili lepšie ako v inej nemocnici. Aj s Vašou pomocou chceme vytvoriť našim detským pacientom krajšie a príjemnejšie prostredie, ktoré bude vplývať na zlepšenie ich psychického stavu počas vyšetrení a liečby.

Veríme, že spoločne dokážeme veľa!

NAŠE CIELE

Cieľom a predmetom činnosti združenia je:

 • ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
 • podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • pochopenie a riešenie problémov vážne chorých detí a mládeže v stredoslovenskom a širšom regióne
 • podpora rozvoja Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica

Činnosť združenia je zameraná na aktivity, ktoré nie sú zabezpečené a finančne kryté prostredníctvom štátnych inštitúcií tak, aby boli v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

Činnosť združenia, sledujúc stanovený cieľ, bude spočívať najmä:

 • v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte združenia vrátanie propagácie činnosti združenia
 • vo finančnom prispievaní na náklady spojené so zlepšovaním kvality života a prostredia, v ktorom sú umiestnené choré a hospitalizované deti
 • vo finančnom prispievaní a organizovaní kultúrnych a športových podujatí
 • vo vytváraní väzieb a vzťahov s inštitúciami
 • vo zvyšovaní úrovne vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu chorých mladistvých detí
 • v podpore odborného rastu lekárov, stredného zdravotníckeho personálu a špeciálnych pedagógov, ktorí pracujú s deťmi a mladistvými
 • vo vytváraní nových iniciatív v prospech detí a mladistvých a ich presadzovaní
 • v zlepšení a skvalitnení života detí a mladistvých s ochorením
 • v dosahovaní európskej úrovne starostlivosti o chorých pacientov
 • v oboznamovaní významných osobností politického, kultúrneho, spoločenského a podnikateľského prostredia s problémami chorých detí a mladistvých

NA STIAHNUTIE

Menu